Termowizja Pomiar


Idź do treści

OBOWIĄZEK POSIADANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE


Obowiązek zapewnienia świadectwa spoczywa na właścicielach budynków. Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla wszystkich nowych budynków oddawanych do użytkowania, budynków istniejących podlegających zbyciu lub najmowi. Sporządzenie świadectwa należy również dokonać gdy minął termin jego ważności (dokument jest ważny przez 10 lat) lub uległa zmianie charakterystyka energetyczna nieruchomości (np. w wyniku przebudowy lub remontu budynku).

Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są obiekty budowlane które:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków;
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.STRONA GŁÓWNA | TERMOWIZJA | ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego