Termowizja Pomiar


Idź do treści

ENERGETYKA

TERMOWIZJA


W energetyce termowizja znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie nośnikiem informacji o stanie technicznym (bezpieczeństwie eksploatacji) urządzeń jest temperatura badanego obiektu. Termografia jest stosowana w elektroenergetyce w każdej fazie produkcji energii (elektrycznej / cieplnej), począwszy od procesów związanych z jej wytworzeniem, poprzez jej przesył i dostarczenie do odbiorcy. Sprawnie dostarczona energia to zadowolony odbiorca - dobrze jest wiec zadbać o ciągłość dostawy bez przykrych niespodzianek. Wykrywanie stanów termicznych odbiegających od normy pozwala na wykrycie miejsc zagrożonych awarią i naprawę / usunięcie usterki jeszcze przed jej wystąpieniem. Urządzenia są badane pod obciążeniem, więc nie ma potrzeby zatrzymywania procesów produkcyjnych / przesyłu energii w celu dokonania pomiarów. Wykonanie badań termowizyjnych w znaczący sposób poprawia jakość i bezpieczeństwo pracy w zakładzie, jest również podstawą do negocjacji wysokości składek ubezpieczeniowych.Wykonujemy badania termowizyjne z zakresu:

  • badania linii wysokiego napięcia,
  • badania rozdzielni i urządzeń związanych z przesyłem wysokich, średnich i niskich napięć,
  • określenie stanu termicznego transformatorów,
  • określenie stanu termicznego odłączników, wyłączników, przekaźników, itp.
  • określenie stanu termicznego bezpieczników,
  • określenie stanu technicznego przewodów spalinowych / kominów (izolacja, pęknięcia, ubytki wymurówki)
  • ocena izolacji termicznej: kotłów, rurociągów ciepłowniczych,
  • określenie temperatury zaworów i kołnierzy,
  • wykrywanie nieszczelności / pęknięć instalacji grzewczych

STRONA GŁÓWNA | TERMOWIZJA | ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego