Termowizja Pomiar


Idź do treści

DOKUMENTACJA

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządza się na podstawie określonej dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą:

  • projekt architektoniczno-budowlany tzn. m.in. rzuty kondygnacji, przekroje budynku, spis materiałów z jakich został wykonany budynek (materiały na ściany, stropy, dach, okna, drzwi, itd.) W przypadku budynku po modernizacji (wymiana okien, ocieplenie, zmiana pieca itp.) projekt zawierający wszystkie zmiany z inwentaryzacji powykonawczej,
  • dokumentacja instalacji CO (Centralne Ogrzewanie) i CWU (Ciepła Woda Użytkowa),
  • w przypadku obecności wentylacji mechanicznej również dokumentacja dotycząca tej instalacji,
  • w przypadku obecności klimatyzacji również dokumentacja dotycząca tej instalacji,
  • dokumentacja dotycząca innych systemów zainstalowanych w obiekcie budowlanym m.in.:

- rekuperatory,
- gruntowe wymienniki ciepła,
- kolektory słoneczne,
- dodatkowych systemów ogrzewania itp.

  • w przypadku obiektów budowlanych użyteczności publicznej dokumentacja zainstalowanego oświetlenia,


Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku poprzedza przeprowadzenie wizji lokalnej, podczas której zostanie oceniony stan (kompletność) niezbędnej dokumentacji. W celu uzupełnienia danych w przypadku niekompletnej dokumentacji projektowej pomocny może okazać się np. dziennik budowy i inne dokumenty tego typu związane z budową / modernizacją obiektu (np. dokumenty dotyczące nowych okien itp.).

Jeżeli dokumentacji nie ma (chodzi głównie o projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty instalacji) lub stan rzeczywisty budynku nie pokrywa się z istniejącą dokumentacją (budynek został przebudowany / rozbudowany / zmodernizowany) niezbędne jest stworzenie odrębnej inwentaryzacji budynku. Wykonanie nowej inwentaryzacji budynku jest odrębną czynnością i nie jest ona wliczona w cenę Świadectwa Energetycznego.


STRONA GŁÓWNA | TERMOWIZJA | ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego