Termowizja Pomiar


Idź do treści

CENA

TERMOWIZJA

Cena za wykonanie badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaj badanego obiektu.

W przypadku obiektów budowlanych związane jest to z ich wielkością (powierzchnia/ kubatura), ilością przebadanych pomieszczeń i instalacji.

Podobnie w przemyśle i energetyce na cenę będzie miała wpływ ilość przebadanych urządzeń / maszyn / podzespołów, oraz łatwość dostepu do nich. W przypadku badań w przemyśle i energetyce niezbędna jest obecność inżyniera utrzymania ruch posiadającego wiedzę na temat badanego obiektu.
Wykonywanie okresowych badań termowizyjnych podnosi bezpieczeństwo pracy w zakładzie, jest również podstawą do negocjacji wysokości składek ubezpieczeniowych.

W celu ustalenia ostatecznego kosztu usługi niezbędna jest wizja lokalna badanego obiektu lub opis obiektu badań. W niektórych przypadkach pomocna może okazać się fotografia obiektu. Zachęcamy do osobistego kontaktu z nami lub wysłania e-mail z zapytaniem.
Cena usługi obejmuje: wizytę w badanym obiekcie, wykonanie pomiarów termowizyjnych, analizę obrazów termalnych, sporządzenie raportu z badań i dostarczenie go klientowi. Istnieje również możliwość wykonania samych termogramów bez ich analizy i dostarczenia ich klientowi.

STRONA GŁÓWNA | TERMOWIZJA | ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego