Termowizja Pomiar


Idź do treści

BUDOWNICTWO

TERMOWIZJA


Termowizja lokalizuje miejsca utraty ciepła przez przegrody budowlane (np. ściany) są to obszary przez które z budynku "ucieka" ciepło.
Metoda ta pozwala na wykrycie mostków cieplnych, ocenę stanu izolacji budynku, poprawności osadzenia okien i drzwi. Informacje te są przydatne i istotne dla osób chcących dokonać termomodernizacji budynku. Można w ten sposób również sprawdzić, ocenić i porównać stan budynku przed i po termomodernizacji. Badania termowizyjne pozwalają również ocenić poprawność działania domowych instalacji: Centralnego Ogrzewania (CO), Ciepłej Wody Użytkowej (CWU) i instalacji elektrycznych (np. bezpieczniki itp.). Informacje uzyskane dzięki badaniom termowizyjnym są ważne dla osób mieszkających w budynku dając im większą wiedzę o stanie technicznym obiektu budowlanego i eksploatacji - kosztach jego użytkowania. Badania termowizyjne mogą być przydatne również dla osób zainteresowanych wynajmem, kupnem lub sprzedażą nieruchomości. Badania termowizyjne przydadzą się również podczas przeprowadzanych remontów budynków istniejących, które nie posiadają dokumentacji technicznej. Dzięki tej metodzie można zlokalizować rury Centralnego Ogrzewania ukryte w ścianach bez konieczności skuwania tynku.


Wykonujemy badania termowizyjne z zakresu:

  • ocena izolacji termicznej budynku,

- izolacji ścian budynku,
- izolacji poddasza,

  • ocena osadzenia i szczelności okien i drzwi,
  • lokalizacja instalacji grzewczej ukrytej w ścianach i podłogach (np. piony, rozgałęzienia itp.)
  • ocena instalacji Centralnego Ogrzewania,

- ocena stanu izolacji cieplnej (m.in. kotłów CO, bojlerów, rur),
- ocena stanu technicznego kominów i przewodów odprowadzających spaliny (wady w izolacji, ubytki wymurówki, pęknięcia)
- wykrywanie uszkodzeń instalacji CO (pęknięcia rur, nieszczelności połączeń),
- lokalizowanie zatorów powietrznych w grzejnikach,

  • ocena ogrzewania podłogowego (elektrycznego, wodnego),

- ocena równomierności ogrzewania na danej powierzchni,
- lokalizacja uszkodzeń instalacji,

  • wykrywanie miejsc zawilgoconych (potencjalnych miejsc opjawienia się pleśni / grzyba,

- nieszczelność instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych,

  • analiza stanu termicznego bezpieczników elektrycznych,
  • kompleksowa termowizyjna ocena stanu technicznego budynku do celów kupna / sprzedaży / wynajmu,


STRONA GŁÓWNA | TERMOWIZJA | ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego